Teknik berfikir secara lateral

Blog

Teknik berfikir secara lateral

AGO (Aim, Goal, Objective)

Sebelum perbincangan bermula, nyatakan AGO terlebih dahulu supaya kesemuanya fokus kepada penyelesaian dan objektif yang sama.
Jangan lari topik atau menyeleweng.

Leave a Reply