Teknik berfikir secara lateral

AGO (Aim, Goal, Objective)

Sebelum perbincangan bermula, nyatakan AGO terlebih dahulu supaya kesemuanya fokus kepada penyelesaian dan objektif yang sama.
Jangan lari topik atau menyeleweng.

Leave a Reply