Blog

Fermat’s Last Theorem

Fermat's Theory

 

Ada satu teori Fermat’s Last Theorem yang juga dikenali sebagai teori terakhir yang tidak dapat diselesaikan (last unsolved equation)

Fermat menyatakan bahawa jika nilai n adalah lebih dari 2, ianya tidak dapat diselesaikan. Teori ini berada didalam Guiness Book of World Record selama hampir 400 tahun sebagai teori yang paling susah untuk diselesaikan.
Beribu pakar matematik dari seluruh negara cuba menyelesaikan namun tidak dapat membuktikan bahawa teori ini salah.

Sehinggalah pada tahun 1995, Andrew Wiles berusia 10 tahun pada ketika itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Bermula dari asas matematik, berdasarkan hasil kerja orang terdahulu yang gagal menyelesaikan teori ini, Wiles komited dan persisten dengan impiannya.

“However impenetrable it seems, if you don’t try it, then you can never do it” Wiles remarked.

Fermat’s Last Theorem akhirnya diselesaikan selepas 358 tahun selepas diperkenalkan.
Ia menunjukkan bahawa anak-anak berupaya membuka satu pintu ke arah kejayaan asalkan kita sebagai ibu-bapa membenarkannya.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *