Teknik berfikir secara lateral

Teknik berfikir secara lateral

AGO (Aim, Goal, Objective)

Sebelum perbincangan bermula, nyatakan AGO terlebih dahulu supaya kesemuanya fokus kepada penyelesaian dan objektif yang sama.
Jangan lari topik atau menyeleweng.

Leave a Reply

%d bloggers like this: