Blog

Kite is flying

With FF

Kite is flying against the wind, not within.
Layang layang dpt terbang dengan cara melawan arah angin dan tidak boleh naik jika sekadar mengikut arahnya.

Begitu juga hidup dengan berjaya (terbang).
Ianya berlawanan dengan cara biasa.

Gambar saya bersama teman, Puan Farah.

Recommended Articles

Leave a Reply

%d bloggers like this: